ת.מ.א 38


במקור  נועדה תכנית  מתאר ארצית – תמ"א, לחזק מבנים שניבנו לפני 1980 כהגנה מרעידות אדמה.

לאחר מלחמת המפרץ הראשונה בנית ממ"דים (מרחבים מוגנים) נעשתה רלוונטית,
מה עוד שאחוז גבוה של המבנים לא עומד בתקני רעידות אדמה או חלילה  פגיעה מטיל.

כדי לתמרץ דיירים הוגדלו אפשרויות הבניה בדרכים  וצורות שונות:

  1. תוספת ממ"ד לכל דירה מעבר לקווי הבנין ולעיתים עד גבולות המגרש.
  2. תוספת של עד 25 מ"ר לדירה קיימת בהתחשב בקווי בנין קיימים.(!).
  3. בנית דירות בקומת הקרקע במידת האפשר.
  4. תוספת קומות חדשות מ 1.5 קומות עד ל 2.65 קומות חדשות, נתון להסכמת הועדה המקומית.
  5. הועדה המקומית תחייב כמובן מעלית חדשה ושיפוץ חזיתות מלא לפי הנחיותיה.

גוש דן מלא יוזמות תמ"איות. כמעט בכולם הדיירים מוותרים על זכויותיהם בדירות החדשות
תמורת שיפוץ ומעלית כשהיזמים מממנים בניה ומקבלים את הדירות החדשות.

דרך אחרת שכמעט לא נוסתה היא לממן אדריכל (אלפים בודדים לדייר)
עד לקבלת החלטת ועדה לאישור הבניה, רשיון  ניתן לאחר תשלום האגרות.

אפשרויות הדיירים לחלק משמעותי ברווחים רבה יותר, וחלקו של הקבלן קטן.